Publications Sample Item

Sample Publication Heading

Eylül 2020
112 sayfa
16,5 x 24 cm
Türkçe
85 TL

Hazırlayanlar: Örnek İsim


Where can I get some?

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.


Official Gazette regarding the Establishment of Hitay Foundation

Official Gazette regarding the Establishment of Hitay Foundation

From the Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Foundations:
FOUNDATION NAME: Emin Hitay Foundation.
FOUNDERS: Mehmet Emin Hitay.
DOMICILE OF THE FOUNDATION: Istanbul.
NAME OF THE COURT THAT ISSUED THE REGISTRATION DECISION, DATE OF DECISION AND
NO: 26.03.2019 finalized on 10.09.2019 by Istanbul 12th Civil Court of First Instance
dated and numbered E:2018/157, K:2019/111.
PURPOSE OF THE FOUNDATION: Acting with a sense of social responsibility, the Foundation aims to to provide financial support to students, … and other purposes specified in the foundation’s charter
ASSETS OF THE FOUNDATION: 100.000,00TL (One Hundred Thousand Turkish Liras) in cash.
BOARD OF DIRECTORS: Mehmet Emin Hitay, Kerim Hitay, Eyüp Oğuzhan Hitay.
TRANSFER OF PROPERTY AND RIGHTS IN CASE OF TERMINATION OF THE FOUNDATION: The property and rights remaining after the liquidation shall be transferred to the Darussafaka Society.

It is hereby announced in accordance with Article 104 of the Turkish Civil Code.

 

Official Gazette regarding the Establishment of Hitay Foundation

Hitay Vakfı Kuruluş Resmi Gazete

Hitay Vakfı Kuruluş Resmi Gazete Haberi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Emin Hitay Vakfı.
VAKFEDENLER: Mehmet Emin Hitay.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2019 tarihinde kesinleşen 26.03.2019
tarihli ve E:2018/157, K:2019/111 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek, toplumdaki başarılı
öğrencilere maddi destek sağlamak,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları
gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00TL(YüzbinTürkLirası) nakit.
YÖNETİM KURULU: Mehmet Emin Hitay, Kerim Hitay, Eyüp Oğuzhan Hitay.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Darüşşafaka Cemiyetine devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

Hitay Vakfı Kuruluş Resmi Gazete

Gökcisimleri Üzerine

7 Mart 2021’e kadar

Gökcisimleri Üzerine

Takvime Ekle

Nilbar Güreş
Açık Telefon Kulübesi (detay)
2011
Kumaş üzerine karışık teknik
2 parça; her biri 79 × 78 cm (çerçeveli)
Arter Koleksiyonu
Fotoğraf: Hadiye Cangökçe

SANATÇILAR:


Thomas Bayrle
Elina Brotherus
Annabel Daou
A K Dolven
Aleksandar Dimitrijević
Terry Fox
Naomi Wanjiku Gakunga

Ludwig Gosewitz
Shilpa Gupta
Nilbar Güreş
Altan Gürman
Asta Gröting
Gülsün Karamustafa
Suchan Kinoshita

Milan Knížák
Igor Kopystiansky
Alicja Kwade
Nicholas Mangan
Vlado Martek
Aydan Murtezaoğlu
Alice Nikitinová

Füsun Onur
Fernando Ortega
Serkan Özkaya
Ebru Özseçen
Karin Sander
Monika Sosnowska
Mariana Vassileva


Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan Gökcisimleri Üzerine sergisi, yaşamsal bir biraradalık düzleminin bugün yeniden düşünülebilir ve inşa edilebilir olmasına dair sorularla ilgileniyor. Yirmi sekiz sanatçının yapıtlarını kapsayan sergi, var olanların biraraya gelme ve dağılma biçimlerini, ilişki kurma tarzlarını, birbirlerine mesafe alma ve yakınlaşma yollarını birlikte düşünmeye davet ediyor.

 

Serginin başlığı, maddesel bir ortaklık kavrayışının imkânlarına ve olası kısıtlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan’ın 1980’lerin başında ifade ettiği “Hepimiz yıldız tozuyuz,” sözünde vurgulanan bu ortaklık düşüncesi serginin temel sorularından biri: Bir sanat yapıtının, bir kalem, bir insan, bir virüs, bir robot, bir kedi, bir ağaç, bir dere, bir dağ, yerküre ve Venüs kadar gökcismi olduğunu düşünmenin anlamları neler olabilir? İkili ayrımlar üzerine kurulu insanmerkezci tahakküm biçimlerinin zeminini sarsmakla ilgilenen bu soru, aynı zamanda, insanı insan olmayanlar karşısında üstün ve ayrıcalıklı kılan ayrımlar da dahil olmak üzere, pek çok ayrımın geçerliliğini yeniden irdeliyor.

Gökcisimleri Üzerine biraraya gelmenin karmaşık ve çoğul biçimlerine dair öneri ve eleştirileriyle sergilerin ve sanat yapıtlarının, bir yaşam siyasetinin düşünülmesinde etkin olabilme biçimlerine dikkat çekiyor. Günümüzde sanatı, birarada yaşayabilmeyi mümkün kılan adalet kavrayışı bağlamında, var oluşun mutlak ilişkiselliğini kollamaya yönelen, yaşamı olumlayan ve savunan bir eylem olarak kavramanın olanakları nelerdir?


Epidemic and Art: Virtual Museum Practices

We are witnessing an epidemic that we have not experienced on such a large scale for a while: Covid-19. This virus, which suddenly and rapidly surrounds us and overcomes many things that we have set as priority in our lives, forces us to rethink our habits.


Atolye Modern Online Summer Term

Atölye Modern, the workshop and seminar program for the first time Istanbul Modern brought online last spring, continues with seminars in the summer period due to the intense interest it receives.