Kullanım Sözleşmesi

  1. Dijital esere ilişkin indirme talebinde bulunan (“Kullanıcı”) ilgili eserin telif ve mülkiyet hakları başta olmak üzere tüm haklarının eser sahibine ait olduğunu, Hitay Vakfı internet sitesindeki her türlü hakların ise münhasıran Hitay Vakfı ve ilgili kişiler mülkiyetinde olduğunu kabul eder.
  2. Dijital eser indirme işlemini tamamlayan Kullanıcı kullanımına özel olarak sunulmaktadır.
  3. Dijital eserin kullanılabilmesi kişiye özeldir, bu sebeple indirme işlemi talebini ileten e-posta adresi doğrulanmaktadır. Kullanıcı, mükerrer indirme taleplerinin reddedilebileceğini, mükerrer indirme taleplerini onaylama hakkının tamamen Hitay Vakfı’na ait olduğunu kabul eder.
  4. Kullanıcı, kendisine sunulan fikri mülkiyet niteliğini haiz bilgilerin ve sair diğer hususların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya aracı kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 numaralı Sınai Mülkiyet Kanununa aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacağının bilincindedir.
  5. Kullanıcı, indirme işlemini tamamlayarak erişeceği eserin çoğaltılmasına, çoğaltılan hallerinin yayımına, yazılı, işitsel veya görsel yayınlar dahil olmak üzere hiçbir mecrada tamamen veya kısmi olarak, aynen veya değiştirilerek kullanılmasına, umuma iletimine/yayımına hiçbir şekilde hak kazanmadığını, indirme işlemiyle bu tür bir devrin gerçekleştirilmediğini, hak sahipliğinin her ne sebeple olursa olsun her zaman eser sahibine ait olduğunu, bu tür fiilleri meydana getirmesi durumunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca sorumlu olacağını kabul eder.
  6. Kullanıcı, indirme işlemi neticesinde elde ettiği esere ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı hareketleri de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde eseri amacına aykırı kullanımı durumunda eser sahibi ve dolaylı olarak etkilenen tüm kişilerin taleplerini ihtara gerek olmaksızın ilk talep anında ve derhal karşılayacağını kabul eder.
  7. Hitay Vakfı indirme işlemi sırasında elde ettiği verileri aydınlatma metninde aktarıldığı üzere ilgili mevzuata uygun olarak saklayacaktır. Kullanıcı, şahsi cihazından veya kendisinden kaynaklanan ihmal ve kusurlarından dolayı kişisel verilerine ilişkin herhangi bir zarar veya ziyanla karşılaşması durumunda Hitay Vakfı’nın doğrudan veya dolaylı olarak hukuki, cezai veya idari hiçbir sorumluluğu bulunmadığının bilincindedir.
  8. İşbu Kullanım Sözleşmesi indirilen eserle bağlantılı haklar sürdüğü sürece geçerlidir.