Hitay Vakfı olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Hitay Vakfı’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

 

Neden bu metni okuyorum?

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

 

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

 

Hitay Vakfı olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, internet sitemizde bulunan İletişim sayfası üzerinden bize ulaşmanız birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etmemizin hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır:

 

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Verileriniz Elde Etmenin Hukuki Sebebi
Kimlik Verisi Adınız ve soyadınız Belirtilen bilgileriniz, İletişim Formu’nun tarafınızca doldurulması vasıtasıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.
İletişim Verisi E-posta adresiniz
Müşteri İşlem Verisi Talep, şikâyet ya da önerilerinizi sunduğunuz mesajlarınız veya sorularınız, iletişime geçtiğiniz tarih ve saat bilgisi, iletişiminiz üzerine gerçekleştirilen geri dönüşler
Hukuki İşlem Aydınlatma Metni’ni okuyup anladığınız yönünde kayıt Belirtilen bilginiz, Aydınlatma Metnini okuyarak anladığınız yönünde kaydı içeren bölümü işaretlemeniz vasıtasıyla, işlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

 

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

 

Hitay Vakfı tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

 

Kişisel Veri İşleme Amacı İlgili Kişisel Veri Kategorisi İşleme Hukuki Sebebi
·   İletişim talebinize yönelik kayıtların oluşturulması,

·  Talep, şikâyet veya önerileriniz kapsamında incelemelerin yapılması,

·  Sorularınızın cevaplanması, sorularınıza ilişkin geri dönüşlerin gerçekleştirilmesi,

·  Talep, şikâyet veya önerilerinizin yerine getirilmesi, geri dönüş sürecinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması,

·  Tarafınızla talep, şikâyet veya önerilerinize yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla,

·         Kimlik,

·         İletişim,

·         Müşteri İşlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
·  Talep, şikâyet veya sorularınız ile tarafınıza iletilen cevapların kaydedilmesi amacıyla, ·         Kimlik,

·         İletişim,

·         Müşteri İşlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

Bir hakkın korunması, kullanılması ve tesisi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
·  Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla ·         Kimlik,

·         Hukuki İşlem

 

kategorilerindeki verileriniz

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

 

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 

  • İnternet sitemiz aracılığıyla hizmetlerimizi sunabilmek ve sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza,
  • Yetkili kurum ve kuruluşların talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla; düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına,
  • Hukuk işlerinin takibi amacıyla birlikte çalışmakta olduğumuz yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere ve danışmanlarımıza,
  • İş süreçlerinin takibi, devamlılığının sağlanması, denetimi ve raporlama süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla grup şirketlerimizeaktarılmaktadır.

 

KVKK size hangi hakları veriyor?

 

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

 

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya info@hitayvakfi.com adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.