Dijital Kitap İndirme Sayfası Aydınlatma Metni

Hitay Vakfı olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Hitay Vakfı’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

 

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız. 

 

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

Hitay Vakfı olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, internet sitemizde bulunan PDF İndir sayfası üzerinden indirme talebinde bulunmanızla dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etmemizin hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır:

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Verileriniz Elde Etmenin Hukuki Sebebi
İletişim Verisi E-posta adresiniz İndirme amacıyla kullanım sözleşmesinin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle işlemenin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
Müşteri İşlem Verisi E-posta doğrulama bilginiz, indirme geçmişiniz (Tarih ve zaman)

 

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

Hitay Vakfı tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir. 

Kişisel Veri İşleme Amacı İlgili Kişisel Veri Kategorisi İşleme Hukuki Sebebi
·  İndirme talebinde bulunan kişilerin gerçek kişi ve iletişim adreslerinin gerçek kişiye ait olduğunun doğrulanması,

·  İndirme talebinin karşılanması ve eserin teslimi,

·  İndirme talebine ilişkin kayıtların oluşturulması amaçlarıyla,

·      Kimlik,

·      İletişim,

·      Müşteri İşlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

Kişisel verilerin kullanım sözleşmesinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle işlemenin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 

  • İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığıyla hizmetlerimizi sunabilmek ve sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza,
  • Yetkili kurum ve kuruluşların talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla; düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına,
  • Hukuk işlerinin takibi amacıyla birlikte çalışmakta olduğumuz yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere ve danışmanlarımıza,
  • İş süreçlerinin takibi, devamlılığının sağlanması, denetimi ve raporlama süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla grup şirketlerimizeaktarılmaktadır.

 

KVKK size hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.